เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนสูง


ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริม ฟื้นฟู การรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ศูนย์ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาล ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ......... ส่วนร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลโนนสูง รักษาการนายอำเภอโนนสูงเป็นประธานพิธีเปิด นายกเทศมนตรีท่านประสงค์  โพธิ์มีศิริ กล่าวรายงานต่อประธาน การแสดงของผู้สูงอายุ การเข้าชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ 

2020-12-16
2020-12-05
2020-11-27
2020-11-24
2020-11-02
2020-11-01
2020-10-01
2020-09-21
2020-09-18
2020-09-16