เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


การตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding)


 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลโนนสูง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ โดมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดเตรียมสถานที่ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding) ท่าน นายอำเภอโนนสูงเข้าเยี่ยมการดำเนินการตรวจ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สิ่งของ แก่ผู้เข้าร่วมการดำเนินการตรวจ

2021-06-17
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-04
2021-06-01