เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งแรก


ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโนนสูง จัดประชุมสภา ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยให้ท่านปฏินันท์  ทวีศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ให้สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวปฏิญาณตน เลือกประธานสภาเทศบาล คือท่านอาจ  สังสกฤษณ์ เลือกรองประธานสภาเทศบาล ท่านจิรายุทธ์  ปราชญ์ศรีภูมิ เลือกเลขานุการสภาเทศบาล คือท่านณัฐพล  ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล และท่านนายอำเภอได้ลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

2021-06-17
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-04
2021-06-01