เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564


ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอาจ  สังสกฤษณ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 โดยวาระสำคัญการประชุม คือการแถลงนโยบายในการเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลโนนสูงของนายอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ร่วมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

2021-06-17
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-04
2021-06-01