เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 20 ก.ค. 2564


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์  สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง  ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลโนนสูง ในการกวาดพื้นถนนและตัดหญ้าที่รก ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

2021-09-16
2021-09-16
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-10