เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่่ป้องกันฯ ช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากน้ำลด วันที่ 7 ก.ย. 64


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากน้ำลด ขนสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมลงจากบ้าน บริเวณชุมชนตลาดใหม่หลังโรงเรียนพิทักษ์ฯ และบริเวณหลังโรงเรียนศรีธานี วันที่ 7 กันยายน 2564
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-09
2021-10-08
2021-10-08
2021-10-08
2021-10-08
2021-10-08
2021-10-08
2021-10-08