เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ตรวจ ATK. ให้กับพนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 3 โรงเรียน


เทศบาลตำบลโนนสูง ทำการตรวจ ATK.ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 3 โรงเรียน โดยผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลโนนสูง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-19
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-14
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-13