เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง


วันที่ 22 พ.ย. 2564 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากอุโมงค์ทางลอด ซอยตะโกงอ ชุมชนบัว 1
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-19
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-14
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-13