เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


วันที่ 23 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงสำหรับใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-19
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-14
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-13