เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันที่ 24 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักด์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสะพานท่าหินถึงอ่างเก็บน้ำชุ


วันที่ 24 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักด์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสะพานท่าหินถึงอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก
2022-12-02
2022-11-29
2022-10-21
2022-10-18
2022-10-07
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12