เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ


วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำสวนผัก กิจกรรมการซ่อมแซม บูรณะ ต้นไม้ ไส่ปู๋ย รดน้ำ พรวนดิน เพื่อความเจริญงอกงามของต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำชุมชยสวนผัก

2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-16