เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ 2562


วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2562 สถานที่จัดงานใช้บริเวณอาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา เป็นที่สนุกสนามได้รับของขวัญ ของราวัล และการแสดงของเยาวชนในเขตเทศบาล


2019-07-28
2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26