เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับฟังข้อมูลความรู้เพื่อไปพัฒนาชุมชน ณ สถานที่อบรมศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562


2019-07-28
2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26