เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


วันขึ้นปีใหม่ 2562


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้านหน้าเทศบาลตำบลโนนสูง


2019-07-28
2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26