เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ปี 2562


เทศบาลตำบลโนนสูง ออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเริ่มออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายเมื่อวันที่ 03 - 26 กรกฎาคม 2562


2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25