เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

คณะผู้บริหาร


นายณัฐพล  ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร. 081-7257644
โทร.044-379270
รองนายกเทศมนตรี
  รองนายกเทศมนตรี


เลขานุการนายก

 ที่ปรึกษานายก