เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

 

 

 


 

 
 
 

 

 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย 

 

 
นายทะเบียนท้องถิ่นฯ
ปลัดเทศบาล
 
 

 

 

นายศิริพันธ์ ศิริประภา

 

 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 

 

 

นางธัญธิตา ชนากลาง

 

 

ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นฯ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 

 

 

 

 

 

 

นางสุกัญญา  บรรดาศักดิ์

 

 


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ