เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2562 ]62
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]74
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่30ก.ย.61ปีงบประมาณ2561 [ 16 ม.ค. 2562 ]91
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]51
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]110
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่728/2561เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 25 ต.ค. 2561 ]113
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]52
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]49