เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]19
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]51
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]42
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]45
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]47
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]83
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]94
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]84
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]99
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]82
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]112
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]139
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]108
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]125
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]121
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]122