เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
รายงานการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 849/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
2 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 682/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลและควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
3 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 686/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินระบบควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
4 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 683/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลและควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
5 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 684/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลและควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
6 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 681/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลและควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.ค. 2563 ]2
7 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 680/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลและควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]1