เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ แบบผด.02/1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]153
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 194/2560 เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]171
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) [ 11 ส.ค. 2560 ]171
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่179/2559 เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]146
5 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]165
6 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2558 ]165
7 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2558 ]166
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่241/2558 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]166