เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]18
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]18
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]115
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]110
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ แบบผด.02/1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]141
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 194/2560 เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]157
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) [ 11 ส.ค. 2560 ]154
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่179/2559 เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]131
9 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]148
10 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2558 ]148
11 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2558 ]149
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่241/2558 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]151