เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อยู่ในระดับดีเด่น [ 5 พ.ค. 2564 ]15
2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]15
3 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 เม.ย. 2564 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]78
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]22
6 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2563 ]25
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2563 ]27
8 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]22
9 หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดีบ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]89
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 31 ม.ค. 2562 ]82
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 523/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี (2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]242
12 รายละเอียดแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 24 ส.ค. 2561 ]211
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 405/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี(2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]263
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2560 เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานงานเทศบาล3ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563)ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2560 ]256