เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบ ๒ ปี ๒๕๖๑ [ 30 มี.ค. 2563 ]53
2 มาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]68
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2561 ]69
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 523/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี (2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]128
5 รายละเอียดแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 24 ส.ค. 2561 ]80
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 405/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี(2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]140
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การพัฒนาบุคลากร [ 19 เม.ย. 2561 ]59
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2560 เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานงานเทศบาล3ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563)ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2560 ]146