เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2561ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์    เอกสารประกอบ เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2561ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ