เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 


ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2562