เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 


เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย หากผู้ใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดการประชุม สามารถติดต่อได้ที่งานเลขานุการ สภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2562