เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ