เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ