เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางเฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้ -ตลาดเก่า)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางเฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้ -ตลาดเก่า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ