เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 21 วันโดยวิธีเฉพาะเจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 21 วันโดยวิธีเฉพาะเจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ