เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ