เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ