เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ต.ค. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ต.ค. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ