เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ