เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สัญญาเลขที่ 2/2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สัญญาเลขที่ 2/2563
 
บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ