เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ


การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ