เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ


ผู้บริหารเทศบาลร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงสัญลักษณ์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผู้บริหารเทศบาลร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงสัญลักษณ์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ