เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างปรับปรุงถนน คสล.เป้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างปรับปรุงถนน คสล.เป้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง