เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภููมิทัศน์สวนสาธารระเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(นายสุรเทพ ท่วมตะคุ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภููมิทัศน์สวนสาธารระเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(นายสุรเทพ ท่วมตะคุ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง