เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายราเชนท์ มุ่งเย็นกลาง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายราเชนท์ มุ่งเย็นกลาง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง