เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครางการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครางการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง