เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง