เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแกั้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑)โครงการก่อสร้่างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแกั้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑)โครงการก่อสร้่างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง