เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง