เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูง (เขตชุมชนดอนแต้ว)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูง (เขตชุมชนดอนแต้ว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง