เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


บันทึกต่อท้ายสัญญาเลที่ ๔/๒๕๖๕ จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกต่อท้ายสัญญาเลที่ ๔/๒๕๖๕ จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง