เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาซื้อขาย สัญญาเลที่ ๕/๒๕๖๕ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ๒ พระองค์ จำนวน ๑ ซุ้ม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลที่ ๕/๒๕๖๕ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ๒ พระองค์ จำนวน ๑ ซุ้ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง