เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้าง26-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง26-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง