เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญา1-66ลว12ตค.65กับบริษัทแมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ จำกัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญา1-66ลว12ตค.65กับบริษัทแมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ จำกัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง