เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 


ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561 ช่วงปิดภาคเรียน(1เมษายน 2561ถึงวันที่15 พฤษภาคม 2561 จำนวน45วัน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561 ช่วงปิดภาคเรียน(1เมษายน 2561ถึงวันที่15 พฤษภาคม 2561 จำนวน45วัน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2561