เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่219/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่2-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่219/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่2-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ